uk

З ПОПРАВКОЮ НА ВІЙНУ І З ПРОЄКТОМ ПЛАНУ ДІЙ

Попри виклики війни, українська система вищої освіти вистояла, а отже – питання її якості й надалі залишається актуальним. Більш того – триває робота на перспективу. Так, під час міжнародного онлайн-форуму «Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни» було презентовано проєкт Національного плану дій зовнішнього забезпечення якості вищої освіти України на період 2022 – 2023 роки.

До ініціативи Нацагенства із забезпечення якості вищої освіти щодо розробки цього плану долучилися представники МОН, профільного комітету, Спілки ректорів, викладачі, студенти і роботодавці.

І голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко, і голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своїх виступах були одностайними, зауваживши, що основна мета України – подальша адаптація української освіти до Єдиного європейського освітнього простору.

– Маємо на меті в короткий термін змінити нашу нормативну базу і наші практики, щоб якнайбільше відповідати Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG2015), – наголосив Андрій Бутенко. – Крім того, хочемо стати повноправними членами ENQA (Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти).

За словами заступника голови НАЗЯВО Івана Назарова, Національний план дій – це конкретний крок у зазначеному напрямку. Він передбачає низку завдань. Насамперед, йдеться про необхідність запровадження змін до законодавства України у сфері вищої освіти з метою його приведення у відповідність до вимог ESG. Також йдеться про продовження роботи щодо забезпечення відповідності цим вимогам критеріїв, що використовуються під час акредитації освітніх програм.

Важливими визнаються завдання щодо вдосконалення методів та критеріїв залучення експертів під час акредитаційних процедур та оптимізації процесів залучення стейкхолдерів до зовнішнього контролю якості вищої освіти. До завдань також віднесено забезпечення відповідності процедур НАЗЯВО з методами експертної оцінки тих самих вимог ESG.

Як розповів Іван Назаров, робоча група, яка працювала над планом, провела ґрунтовний аналіз викликів та можливостей зовнішнього забезпечення якості вищої освіти – як в умовах пандемії, так і воєнного стану, проблематики інтерпретації критеріїв оцінювання освітніх програм залученими до процедур суб’єктами, механізмів співпраці НАЗЯВО з органами студентського самоврядування та асоціаціями роботодавців, рівня залученості іноземних експертів до процесів забезпечення якості у сфері вищої освіти України, дотримання професійних та етичних стандартів усіма учасниками акредитаційних процедур.

«Окрема увага також приділялась процедурам забезпечення якості діяльності самого НАЗЯВО, – додав Іван Назаров. – Було досягнуто спільної згоди щодо характеристики сучасного стану системи вищої освіти України, переліку потрібних змін, строків їхньої реалізації та суб’єктів виконання».

Зведена таблиця заходів національного плану має перелік дій, які умовно можна поділити на дві частини – пріоритетні та перспективні. Як пояснив заступник голови Нацагентства, пріоритетні дії мають першочергове значення і потребують реалізації найближчим часом з метою уможливлення звернення НАЗЯВО до ENQA з питань ініціювання процедури отримання статусу повноправного члена. До таких можна віднести методологічну та фінансову підтримку Нацагентства на шляху до вступу до ENQA/EQAR, розробка та врегулювання законом процедур і підстав постакредитаційного моніторингу, оптимізація статусу НАЗЯВО у законодавстві України, оновлення Положення про акредитацію освітніх програм та критеріїв оцінки ОП, реформування апеляційного комітету та процедур оскарження рішень Нацагентства.

– Оптимізм щодо можливості впровадження зазначеного переліку дій в максимально стислі строки обґрунтовується тим, що всі проєкти змін до законів України, актів Кабміну та МОН вже розроблено, і вони вже знаходяться на різних етапах погодження та прийняття, – зауважив Іван Назаров.

Перспективні дії, за словами заступника голови Нацагентства, також є надзвичайно важливими, але, на відміну від пріоритетних, їх об’єднує загальна риса – робота у відповідних напрямках не буде зупинятись навіть після досягнення основної цілі – повноправного членства в ENQA. Серед них було названо вдосконалення механізмів підготовки експертів НАЗЯВО, формування та наповнення відповідного реєстру, залучення міжнародних експертів до акредитаційних процедур, підвищення рівня залучення стейкхолдерів до роботи Нацагентства, затвердження комплексу нормативних документів для запровадження інституційної акредитації, створення незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

– Європейська інтеграція, зокрема у сфері вищої освіти – це усвідомлений вибір та напрямок руху всіх учасників освітнього простору України. – резюмував Іван Назаров. – На цьому шляху нас не зупинив такий ворог, як всесвітня пандемія, не можуть зупинити і військові злочинці з РФ.

Національне агентство одним із перших у світі почало проводити дистанційні акредитації, й зараз стало першим у світі агентством, яке завершує акредитації під час воєнного стану. Про це під час форуму нагадав Сергій Бабак. А заступниця голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Наталія Стукало докладніше розповіла про зовнішнє забезпечення якості вищої освіти України під час війни і навела деякі цифри.

Так, за роки роботи НАЗЯВО було проведено більш ніж 4000 акредитацій освітніх програм,і більшість із них (близько 3000) –з використанням онлайн-технологій.

– Коли розпочалась війна, ми не могли зупинити нашу діяльність, – зауважила Наталія Стукало. – Адже в Україні університети можуть видавати дипломи лише за тими навчальними програмами, які вже були акредитовані, тож ми продовжуємо акредитації. Ще один напрям роботи – підтримка комунікації зі ЗВО та іншими зацікавленими сторонами. Також ми бачимо нашу функцію як платформу для акумулювання кращих практик та інформування громадськості щодо того, що відбувається в системі забезпечення якості вищої освіти.

Також Наталія Стукало нагадала, що 16 березня Кабмін ухвалив постанову № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану».

Встановлено, що Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти тимчасово дозволяється проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.

Також встановлено, що строк дії сертифікатів закладів вищої освіти (наукових установ) про акредитацію спеціальностей і напрямів підготовки та сертифікатів про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що були чинними на 24 лютого 2022 року, продовжується до 1 липня року, наступного за роком припинення або скасування воєнного стану в Україні. Чимало вишів уже отримали акредитацію таким чином. Щодо воєнної статистики, то з 24 лютого було подано звіти про самооцінювання за 762 програмами, 169 звітів подали галузеві експертні ради. На засіданнях НАЗЯВО було ухвалено 391 рішення. Також НАЗЯВО надало 604 річні акредитації, або як їх інакше називають – технічні акредитації на один рік у зв’язку з воєнним станом.

– Система забезпечення якості повинна бути гнучкою і адаптуватись до надзвичайних ситуацій, – резюмувала Наталія Стукало. – Водночас Нацагентство має забезпечити сталість системи і підтримати ЗВО в таких умовах. До речі, під час форуму учасники взяли участь в онлайн-опитуванні. 80% респондентів повністю погодились із твердженням, що забезпечення якості вищої освіти є важливим під час воєнного стану.

Підготував Дмитро ШУЛІКІН