uk

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Склад редколегії газети “Світ”

За алфавітом:

ГУБЕРСЬКИЙ Л.В. – голова Вченої ради Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України;

ДОВГИЙ С.О. – Президент малої академії наук, академік НАН України;

ЗАГОРОДНІЙ А.Г., Президент Національної академії наук України, академік НАН України (голова);

ЗГУРОВСЬКИЙ М.З. – ректор НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» академік НАН України;

КРЕМЕНЬ В.Г. – Президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України;

ОСТРОЛУЦЬКА Л.М. – головний редактор газети «Світ», заслужений журналіст України;

РАФАЛЬСЬКИЙ О.О. – віце президент Національної академії наук країни, чл. кор. НАН України;

СЕМИНОЖЕНКО В.П. – голова Північно-Східного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, академік НАН України;

СТРІХА М.В. – віце-президент Академії вищої школи, доктор фізико-математичних наук, професор;

ЦИМБАЛЮК В.І. – президент Національної академії медичних наук України, академік НАН України;

ЯЦКІВ Я.С. – директор Головної астрономічної обсерваторії, голова Науково-видавничої ради НАН України, академік НАН України.

Установче засідання проведено 10 червня 2021року в будинку Президії НАН України.