uk

ІСТОРІЯ

Є тільки одне благо — знання і одне тільки зло — неуцтво.

 

Сократ, давньогрецький філософ 469-399 до н. е.
Наша історія

«Світ» — газета, заснована у Києві у квітні 1997 року Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України.

Нині засновник: «Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Ректор університету – академік НАН України, доктор технічних наук, професор Згуровський Михайло Захарович.

Реєстраційне свідоцтво газети «Світ» – КВ №24830-14770ПР від 5 травня 2021 р.
Є єдиною в Україні газетою для науковців і освітян. Виходить двічі на місяць спареними номерами. Пропагує наукові, освітянські та науково-технологічні здобутки, інноваційну діяльність, підтримує авторитет українських учених.

Голова редакційної колегії газети — президент НАН України, академік НАН України Загородній Анатолій Глібович
Головний редактор — Остролуцька Лариса Миколаївна.

Адреса редакції: 03056, Київ, вул. Політехнічна, 14 (корпус № 16)
Передплатний індекс: 40744