uk

Інститут електродинаміки HAH України планує запровадити сучасний підхід для заощадження електроенергії

Інститут електродинаміки НАН України для заощадження електроенергії та підвищення ефективності використання окремих об’єктів нерухомого майна планує використати будівлю лабораторного корпусу, а також наявну електроенергетичну інфраструктуру для створення експериментального стенду та впровадження інтегрованої мережевої сонячної станції потужністю 50 кВт. Про це повідомляє прес-служба НАН України.

З практичної точки зору побудова такої станції дозволить зменшити витрати Інституту на закупівлю електричної енергії та на послуги з її розподілу, що знизить фінансове навантаження на Інститут. Прогнозований строк окупності проєкту складає 6-7 років за умови щорічного зростання ціни на електричну енергію в межах 10-12%.

Створення інтегрованої мережевої сонячної станції з інтелектуальною Smart Grid системою моніторингу, яку буде виконано з урахуванням вимог сучасного європейського стандарту EN 50549-1:2019, та науково-практичний супровід її впровадження дозволить отримати діючу станцію з виробництва електричної енергії на відновлюваних джерелах енергії та на основі досвіду і аналізу її експлуатації розробити рекомендації до впровадження подібних рішень в інших наукових установах НАН України.

Така технологічна платформа буде використана як дослідний стенд, який дасть змогу практично оцінювати вартісні показники впровадження сонячних електростанцій в установах НАН України без застосування «зеленого тарифу» та відпрацювати цикл їх впровадження.

Крім того, використання зазначеної системи дозволить підвищити ефективність виконання пріоритетних напрямів досліджень Інституту, зокрема розробити нові та удосконалити існуючі моделі прогнозування електричного навантаження, розвинути важливі напрями дослідження щодо підвищення енергоефективності промислових споживачів електричної енергії, керування виробництвом електричної енергії з відновлюваних джерел, підвищення ефективності регулювання режимів електричних мереж України з такими джерелами на основі Smart Grid технологій, в перспективі розвинути моделі використання систем накопичення електроенергії та дослідити режими роботи таких систем на практиці, а також забезпечити можливість тестування нових розробок Інституту електродинаміки НАН України.

Реалізація цього інфраструктурного проекту дасть можливість представити та обговорити його результати на професійних платформах, підсилити співпрацю НАН України з учасниками ринку електричної енергії та виробниками відповідного обладнання.