uk

Розширюємо горизонти для новачків

Як зробити успішнішою участь у конкурсах програми ЄС «Горизонт Європа»

Статус країни, асоційованої з рамковою програмою ЄС із досліджень та інновацій «Горизонт Європа», надає широкі можливості участі в конкурсах для українських підприємств, університетів, наукових установ та організацій. І, відповідно, ця участь сприяє інтеграції України до Європейського дослідницького простору.

Програма ЄС «Горизонт Європа» — найбільша за обсягами фінансування — суттєво відрізняється від попередніх, тому необхідна постійна інформаційна та організаційна підтримка потенційних конкурсантів.

FIT-4-NMP (грантова угода № 958255) належить до категорії проєктів, що надають підтримку майбутнім конкурсантам, які хочуть стати дослідниками за напрямами нанотехнологій, нових матеріалів і технологій виробництва, чистих виробництв та циркулярної економіки. Учасниками цього проєкту є десять організацій, дев’ять з них представлені державами-членами ЄС, а одна — нині вже кандидатом у члени ЄС, тобто Україною, яку своєю чергою представляє Національна академія наук України.

Ще наприкінці 2018 року у звіті Консультативної групи програми «Горизонт 2020» з нанотехнологій, сучасних матеріалів, біотехнологій і передового виробництва та обробки (Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing, NMBP) було зазначено, що лише 38,4% європейських бенефіціарів у програмі NMBP у рамках «Горизонт 2020» вперше брали участь у конкурсах цього тематичного напряму. Тому особливу увагу було приділено заходам із залучення нових учасників у сфері NMBP.

У ході виконання проєкту FIT-4-NMP було проаналізовано й представлено сучасні практики й заходи для підтримки потенційних учасників. А також — запропоновано рішення для усунення перешкод участі в програмі «Горизонт Європа» на європейському, національному, регіональному та інституційному рівнях.

Щоб підвищити ефективність розподілу фінансування, Європейська комісія запровадила каскадне фінансування (також відоме як фінансова підтримка «третіх сторін» — Financial Support for Third Parties) для створення нових малих і середніх підприємств або компаній із середньою капіталізацією. На національному та регіональному рівнях запроваджено фінансові стимули й інформаційну підтримку. У критеріях оцінки досліджень зроблено наголос на міжнародному співробітництві.

Започатковано механізми фінансової підтримки, спрямовані на стимулювання дослідницьких організацій і підприємств готувати та подавати проєктні пропозиції до різноманітних рамкових програм. А важливою передумовою запровадження спеціалізованої підтримки участі в рамкових програмах стали професійні служби, що надають якісні послуги з підготовки проєктів міжнародного співробітництва та підтримку в їхній подальшій реалізації.

Проаналізовано і запропоновано п’ять основних напрямів допомоги, що сприятиме збільшенню участі новачків у проєктах програми «Горизонт Європа». З фінансових інструментів — це каскадні гранти, різного роду заохочення для новачків, механізми Hop-on, приєднання нових колективів до вже сформованих консорціумів, спільне фінансування ERA-NET. З тренінгів — проєкти взаємного навчання та проєкти з підтримки мереж національних контактних пунктів (NCP), електронні навчальні платформи. З консультацій — перевірка якості пропозицій, адміністративна підтримка і надання рекомендацій. Щодо створення робочої мережі — підбір партнерів, брокерські заходи, підвищення привабливості потенційних новачків. Щодо нарощування потенціалу — демонстрація результатів виконання проєктів рамкової програми, систематичне відстеження потенційних перспективних новачків, залучення національних експертів до ознайомлення з реалізацією програми «Горизонт Європа».

Проведений аналіз засвідчив результативність заходів під час впровадження різних інструментів на різних рівнях: на рівні програми «Горизонт Європа», національному та регіональному рівнях, на рівні NCP та інших посередників.

За час виконання проєкту FIT-4-NMP (починаючи з 2021 року) консорціум партнерів реалізував низку заходів. Зокрема, проведено серію регіональних та онлайн-семінарів, включно з 13 тренінгами з участі в конкурсах ЄС; три курси з трансферу технологій для представників організацій-новачків та три інноваційні семінари з топ-інноваційними організаціями з різних країн ЄС. Завдяки 39 грантам, наданим для участі у семінарах, новачки набули необхідні знання і були включені в колективи з підготовки заявок на конкурси програми. І в підсумку талановиті новачки у складі консорціумів стали учасниками 42 заявок, поданих на різні конкурси. 15 заявок вже успішно пройшли оцінювання (інші — у процесі).

Проєкт FIT-4-NMP триватиме до кінця 2023 року, і всі типи підтримки (надання грантів для участі в заходах, консультації та допомога у представленні технологічних пропозицій або запитів через мережу європейського підприємництва (EEN)) надаватимуться конкурентоспроможним колективам, реєстр яких представлено на вебсайті проєкту https://www.fit-4-nmp.eu.

Протягом року реєстр доповнюватиметься. А, отже, шанси наукових установ, університетів, підприємств малого і середнього бізнесу, які працюють у напрямах створення та дослідження нових матеріалів, виробничих технологій, чистих та циркулярних виробництв, узяти участь у конкурсах програми ЄС «Горизонт Європа» разом з досвідченими партнерами нових консорціумів — зростатимуть.

В сучасних умовах, коли фінансування наукової сфери з державного бюджету України суттєво зменшилося, а потреби в нових матеріалах та сучасних технологіях виробництва зростають, залучення грантів ЄС та досвіду європейських партнерів дасть змогу зберегти наявні напрями досліджень та розвивати нові.

Марина ГОРОХОВАТСЬКА,

учасниця проєкту FIT-4-NMP,

учена секретарка Сектору зведеного планування

Науково-організаційного відділу Президії НАН України

Читайте також:

Як зробити успішнішою участь у конкурсах програми ЄС «Горизонт Європа»

Статус країни, асоційованої з рамковою програмою ЄС із досліджень та інновацій «Горизонт Європа», надає широкі можливості участі в конкурсах для українських підприємств, університетів, наукових установ та організацій. І, відповідно, ця участь сприяє інтеграції України до Європейського дослідницького простору.

Програма ЄС «Горизонт Європа» — найбільша за обсягами фінансування — суттєво відрізняється від попередніх, тому необхідна постійна інформаційна та організаційна підтримка потенційних конкурсантів.

FIT-4-NMP (грантова угода № 958255) належить до категорії проєктів, що надають підтримку майбутнім конкурсантам, які хочуть стати дослідниками за напрямами нанотехнологій, нових матеріалів і технологій виробництва, чистих виробництв та циркулярної економіки. Учасниками цього проєкту є десять організацій, дев’ять з них представлені державами-членами ЄС, а одна — нині вже кандидатом у члени ЄС, тобто Україною, яку своєю чергою представляє Національна академія наук України.

Ще наприкінці 2018 року у звіті Консультативної групи програми «Горизонт 2020» з нанотехнологій, сучасних матеріалів, біотехнологій і передового виробництва та обробки (Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing, NMBP) було зазначено, що лише 38,4% європейських бенефіціарів у програмі NMBP у рамках «Горизонт 2020» вперше брали участь у конкурсах цього тематичного напряму. Тому особливу увагу було приділено заходам із залучення нових учасників у сфері NMBP.

У ході виконання проєкту FIT-4-NMP було проаналізовано й представлено сучасні практики й заходи для підтримки потенційних учасників. А також — запропоновано рішення для усунення перешкод участі в програмі «Горизонт Європа» на європейському, національному, регіональному та інституційному рівнях.

Щоб підвищити ефективність розподілу фінансування, Європейська комісія запровадила каскадне фінансування (також відоме як фінансова підтримка «третіх сторін» — Financial Support for Third Parties) для створення нових малих і середніх підприємств або компаній із середньою капіталізацією. На національному та регіональному рівнях запроваджено фінансові стимули й інформаційну підтримку. У критеріях оцінки досліджень зроблено наголос на міжнародному співробітництві.

Започатковано механізми фінансової підтримки, спрямовані на стимулювання дослідницьких організацій і підприємств готувати та подавати проєктні пропозиції до різноманітних рамкових програм. А важливою передумовою запровадження спеціалізованої підтримки участі в рамкових програмах стали професійні служби, що надають якісні послуги з підготовки проєктів міжнародного співробітництва та підтримку в їхній подальшій реалізації.

Проаналізовано і запропоновано п’ять основних напрямів допомоги, що сприятиме збільшенню участі новачків у проєктах програми «Горизонт Європа». З фінансових інструментів — це каскадні гранти, різного роду заохочення для новачків, механізми Hop-on, приєднання нових колективів до вже сформованих консорціумів, спільне фінансування ERA-NET. З тренінгів — проєкти взаємного навчання та проєкти з підтримки мереж національних контактних пунктів (NCP), електронні навчальні платформи. З консультацій — перевірка якості пропозицій, адміністративна підтримка і надання рекомендацій. Щодо створення робочої мережі — підбір партнерів, брокерські заходи, підвищення привабливості потенційних новачків. Щодо нарощування потенціалу — демонстрація результатів виконання проєктів рамкової програми, систематичне відстеження потенційних перспективних новачків, залучення національних експертів до ознайомлення з реалізацією програми «Горизонт Європа».

Проведений аналіз засвідчив результативність заходів під час впровадження різних інструментів на різних рівнях: на рівні програми «Горизонт Європа», національному та регіональному рівнях, на рівні NCP та інших посередників.

За час виконання проєкту FIT-4-NMP (починаючи з 2021 року) консорціум партнерів реалізував низку заходів. Зокрема, проведено серію регіональних та онлайн-семінарів, включно з 13 тренінгами з участі в конкурсах ЄС; три курси з трансферу технологій для представників організацій-новачків та три інноваційні семінари з топ-інноваційними організаціями з різних країн ЄС. Завдяки 39 грантам, наданим для участі у семінарах, новачки набули необхідні знання і були включені в колективи з підготовки заявок на конкурси програми. І в підсумку талановиті новачки у складі консорціумів стали учасниками 42 заявок, поданих на різні конкурси. 15 заявок вже успішно пройшли оцінювання (інші — у процесі).

Проєкт FIT-4-NMP триватиме до кінця 2023 року, і всі типи підтримки (надання грантів для участі в заходах, консультації та допомога у представленні технологічних пропозицій або запитів через мережу європейського підприємництва (EEN)) надаватимуться конкурентоспроможним колективам, реєстр яких представлено на вебсайті проєкту https://www.fit-4-nmp.eu.

Протягом року реєстр доповнюватиметься. А, отже, шанси наукових установ, університетів, підприємств малого і середнього бізнесу, які працюють у напрямах створення та дослідження нових матеріалів, виробничих технологій, чистих та циркулярних виробництв, узяти участь у конкурсах програми ЄС «Горизонт Європа» разом з досвідченими партнерами нових консорціумів — зростатимуть.

В сучасних умовах, коли фінансування наукової сфери з державного бюджету України суттєво зменшилося, а потреби в нових матеріалах та сучасних технологіях виробництва зростають, залучення грантів ЄС та досвіду європейських партнерів дасть змогу зберегти наявні напрями досліджень та розвивати нові.

Марина ГОРОХОВАТСЬКА,

учасниця проєкту FIT-4-NMP,

учена секретарка Сектору зведеного планування

Науково-організаційного відділу Президії НАН України

Читайте також: