uk

Здійснено відбір національних контактних пунктів програми ЄС «Горизонт Європа»

МОН інформує про сформований перелік національних контактних пунктів (НКП) програми ЄС «Горизонт Європа». Це здійснено у межах заходів, спрямованих на посилення участі українських учасників у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» за підсумками конкурсного відбору.

Нагадуємо, конкурсний відбір НКП оголошувався з 8 квітня з продовженням за деякими напрямами до 16 травня 2024 року. За підсумками було отримано 46 заявок. У конкурсі взяли участь представники 39 установ та організацій, 26 з яких — заклади вищої освіти, 5 — наукові установи Національної академії наук, 8 — інші державні установи та громадський сектор.

Відбір НКП відбувався на основі:

 • пропозицій кандидатів щодо бачення напрямів їхньої майбутньої діяльності як національного контактного пункту;
 • досвіду підготовки та участі у міжнародних і європейських проєктах;
 • виконання функцій НКП попередньої рамкової програми «Горизонт 2020».

Мережа національних контактних пунктів буде охоплювати 22 НКП у 14 закладах вищої освіти, 4 наукових установах Національної академії наук та 2 державних установах, підпорядкованих МОЗ та Міндовкіллю. Водночас НКП програми «Горизонт Європа» працюватимуть у 12 населених пунктах у межах 10 областей України. З 22-х НКП 6 мали досвід виконання таких функцій за програмою «Горизонт 2020».

Отже, НКП будуть створені у:

 • Державній установі «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України»;
 • Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;
 • Інституті проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України;
 • Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
 • Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького;
 • Міжнародному європейському університеті;
 • Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України;
 • Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Національному університеті «Запорізька політехніка»;
 • Поліському національному університеті;
 • Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника;
 • Сумському державному університеті;
 • Українському державному університеті науки і технологій;
 • Університеті Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті;
 • Харківському національному університеті внутрішніх справ;
 • Центрі досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, м. Київ;
 • Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича;
 • Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Основна місія мережі НКП — активізація участі українських установ, організацій у програмах «Горизонт Європа та «Євратом», забезпечення підвищення кількісних та якісних показників участі в них і залучення європейських грантів для посилення українського дослідницького та інноваційного потенціалу. Розбудова мережі НКП є важливим етапом створення інфраструктури підтримки українських установ та організацій у програмі «Горизонт Європа».

Нині МОН працює над розробленням і укладанням відповідних договорів про організацію роботи і фінансування НКП, які будуть укладені з установами-переможцями.

Дякуємо учасникам за ініціативність та бажаємо успіхів у роботі!

Читайте також: