uk

Триває конкурс на здобуття міжнародної премії L’OREAL-UNESCO 2025 для жінок-науковиць

Просто зараз триває конкурс на здобуття міжнародної премії L’OREAL-UNESCO 2025 для жінок-науковиць у галузі фізичних, математичних і комп’ютерних наук.

Премію присуджують п’ятьом номінанткам із п’яти географічних регіонів ЮНЕСКО: Африки й арабських країн, Азії та Океанії, Європи, Латинської Америки, Північної Америки.

Кожна з пятьох лауреаток отримає грошову нагороду – 100 тисяч євро.

Кандидатки на здобуття премії зобов’язані:

– мати визнання міжнародної наукової спільноти за свої наукові досягнення;
– брати активну участь у наукових дослідженнях;
– працювати не менше п’яти років у галузі фізичних, математичних і комп’ютерних наук (відповідно до переліку в додатку 1 за посиланням наприкінці тексту).

Критерії відбору учасниць конкурсу:

– видатний внесок у загальний розвиток науки;
– вплив робіт кандидатки на поточний стан розвитку відповідної галузі науки (кількість публікацій, цитування, участь у конференціях, наявність патентів тощо);
– визнання кандидатки колегами з відповідної дисципліни через публікації;
– визнання відданості кандидатки освітній діяльності (викладання у закладах вищої освіти, наявність аспірантів тощо) та Цілям сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Право висувати кандидатури на здобуття премії мають:

– керівники університетів або наукових установ;
– члени академій наук або інших національних наукових установ;
– завідувачі кафедр;
– професори;
– лауреатки премії L’OREAL-UNESCO для жінок-науковців за минулі роки.

Умови конкурсу не передбачають самовисування кандидатур і висування на здобуття премії членів родини, а також висування наукових колективів.Заявки слід подавати лише в електронному вигляді – реєструючись на онлайн-платформі. Для цього номінантка має зареєструватися, створивши обліковий запис із паролем.

Подані кандидатури на здобуття премії розглядатимуться лише за умови, якщо подання містить:

– коротке обґрунтування щодо вибору кандидатури на присудження премії (200–400 слів) із зазначенням її внеску в розвиток науки у своїй країні;
– стисле викладення (максимум 40 слів) ключових технічних або професійних досягнень кандидатки;
– детальне резюме (CV) (максимум 2–3 сторінки) з посиланнями на будь-які наукові соціальні мережі й/або вебсайти кандидатки (наприклад, ResearchGate, ORCID);
– список усіх публікацій кандидатки;
– перелік найзначущіших патентів кандидатки (починаючи з останніх);
– список 10 найважливіших публікацій разом із короткими (до 150 слів) резюме, в яких обґрунтовується значущість публікації, є інформація про кількість посилань на кожну публікацію (крім автопосилань) і про імпакт-фактор кожного журналу;
– від трьох до п’яти рекомендаційних листів видатних учених, які не працювали та не працюють в одних установах із кандидатками.

УВАГА! Останній термін подання заявок: 1 липня 2024 року.

Інформацію про номінованих кандидаток і осіб, що їх висували, просимо повідомити до Науково-організаційного відділу Президії НАН України на адресу: spns@nas.gov.ua – задля інформування Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Докладніше про премію L’OREAL-UNESCO
Умови визначення номінанток і перелік наук, що відповідають умовам конкурсу 2025 року

Читайте також: