uk

Оновлено склад Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Відповідно до розпорядження КМУ № 811-р від 15.09.2023 р. було внесено зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 520 «Про затвердження складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій», що стосуються оновлення частини персонального складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, що здійснюється один раз на два роки через проведення конкурсу обрання членів Наукового комітету Ідентифікаційним комітетом з питань науки. Прпо це ідеться у повідомленні Наукового Комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

До складу Наукового комітету зі строком повноважень на чотири роки увійшли:

Андрущак Анатолій Степанович – завідувач кафедри Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор;

Антонюк Олександра Вікторівна – провідна наукова співробітниця Інституту математики Національної академії наук України, докторка фізико-математичних наук, старша дослідниця;

Бахмат Наталія Валеріївна – завідувачка кафедри Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, докторка педагогічних наук, професорка;

Берцик Петер Петерович – завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник;

Виноградова Оксана Миколаївна – заступниця директора з наукової роботи Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук України, докторка біологічних наук, старша наукова співробітниця;

Вовк Руслан Володимирович – декан факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України;

Демченко Віктор Олексійович – заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут морської біології НАН України», доктор біологічних наук, старший дослідник;

Корчин Олександр Юрійович – завідувач відділу Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, старший науковий співробітник;

Осташ Богдан Омелянович – головний науковий співробітник кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, доцент;

Федонюк Тетяна Павлівна – керівниця науково-навчального центру Поліського національного університету, докторка сільськогосподарських наук, професорка;

Чорноус Анатолій Миколайович – проректор з наукової роботи Сумського державного університету, доктор фізико-математичних наук, професор;

Шевчук Оксана Олегівна – начальниця відділу Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, докторка медичних наук, професорка

Вже у жовтні Науковий комітет проведе чергове засідання в оновленому складі науковців, на порядку денному якого стоїть чимало важливих питань.

Читайте також: