uk

Міжнародна конференція «Фізика конденсованого стану та низьких температур» (АНОНС)

У червні у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (м. Харків) відбудеться міжнародна конференція «Фізика конденсованого стану та низьких температур» (International Conference “Condensed Matter & Low Temperature Physics” – CM<P). 

До участі запрошуються науковці, аспіранти та студенти з України та зарубіжжя.

Можливі наступні форми участі: усні та постерні доповіді, слухачі.

Конференція охопить основні напрями фізики твердого тіла та низьких температур:

– електронні властивості провідних і надпровідних систем;

– магнетизм і магнітні матеріали;

– оптика, фотоніка та оптична спектроскопія;

– квантові рідини та квантові кристали, кріокристали;

– нанофізика та нанотехнології;

– біофізика і фізика макромолекул;

– матеріалознавство;

– теорія конденсованого стану речовини;

– технології та прилади для фізичних експериментів.

Тези доповіді приймаються за адресою: cmltp2024@gmail.com.

Кінцевий термін подання заявки для участі в конференції подовжено до 24 березня 2024 року.Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць та учасникам буде запропоновано можливість публікації статті за матеріалами конференції в журналі «Фізика низьких температур»/“Low Temperature Physics”.

Перше інформаційне повідомлення (PDF)
Детальніше про конференцію

Читайте також: