uk

Вийшла друком монографія «Оцінка інноваційного розвитку та структурні трансформації в економіці України»

Фахівці відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій Інституту економіки та прогнозування НАН України видали колективну наукову монографію «Оцінка інноваційного розвитку та структурні трансформації в економіці України, повідомляють у НАНУ.

У цій праці, серед іншого:

  • всебічно проаналізовано формування й реалізацію інноваційної та науково-технічної політики у розвинених країнах і в Україні;
  • систематизовано основні критерії виокремлення напрямів інноваційної діяльності й оцінювання ефективності структурних змін;
  • показано становлення і трансформацію ключових показників інноваційної діяльності, що застосовуються у міжнародних стандартах її оцінювання, зокрема у стандартах Європейського Союзу;
  • запропоновано методичний інструментарій імплементації в Україні оновленої методології Організації економічної співпраці та розвитку з оцінювання рівня інноваційного розвитку й поглиблено проаналізовано стан інноваційної сфери України та визначено тренди інноваційного розвитку і структурних трансформацій у світі загалом і в Україні зокрема.

Особливу увагу автори приділили проблемам гармонізації інноваційної політики з іншими видами політики, зокрема соціальною та промисловою.

Розглянуто можливості повоєнного відновлення науково-технічної та інноваційної сфер України у контексті стимулювання процесів економічного розвитку і забезпечення прогресивних структурних змін в економіці. З огляду на це, запропоновано напрями вдосконалення підходів до оцінювання результативності інноваційної діяльності й обґрунтовано відповідні організаційні заходи зі впровадження інновацій.

Книга буде цікавою та корисною для працівників органів державної влади й управління, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей у закладах вищої освіти.

Читайте також: