uk

Стартує конкурс на здобуття Міжнародної премії L’ORÉAL-UNESCO 2023 для жінок-науковців

Національна академія наук України повідомляє про проведення конкурсу на здобуття міжнародної премії L’ORÉAL-UNESCO 2023 для жінок-науковців у галузі фізичних, математичних і комп’ютерних наук.

Премія присуджується 5 номінанткам кожного з 5-ти географічних регіонів ЮНЕСКО, а саме: Африка й Арабські країни; Азія й Океанія; Європа; Латинська Америка; Північна Америка. Кожна з 5-х лауреаток отримає нагороду у розмірі 100 тис. євро.

Кандидатки на здобуття премії зобов’язані:
– мати визнання міжнародної наукової спільноти за свої наукові досягнення;
– брати активну участь у наукових дослідженнях;
– працювати не менше 5-ти років у галузі фізичних, математичних та комп’ютерних наук (відповідно до переліку у додатку 1 за посиланням наприкінці тексту).

Критерії відбору учасниць:
– видатний внесок у загальний розвиток науки;
– вплив робіт кандидатки на поточний стан розвитку відповідної галузі науки (кількість публікацій, цитування, участь у конференціях, наявність патентів, тощо);
– визнання кандидатки колегами з відповідної дисципліни через публікації;
– визнання відданості кандидатки освітній діяльності (викладання у закладах вищої освіти, наявність аспірантів, тощо) та Цілям сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Право висувати кандидатури на здобуття премії мають:
– керівники університетів або наукових установ;
– члени академій наук або інших національних наукових установ;
– завідувачі кафедр;
– професори;
– лауреатки премії L’ORÉAL-UNESCO для жінок-науковців за минулі роки.

Самовисування кандидатур і висування на здобуття премії членів сім’ї не допускається. Не допускається також висування наукових колективів.Заявки подаються лише в електронному вигляді через реєстрацію на онлайн-платформі. Для цього номінантка має зареєструватися, створивши обліковий запис із паролем.

Подані кандидатури на здобуття премії розглядатимуться лише за умови, якщо подання містить:
– коротке обґрунтування щодо вибору кандидатури на присудження премії (200-400 слів) із зазначенням її внеску в розвиток науки у своїй країні;
– стисле викладення (максимум 40 слів) ключових технічних або професійних досягнень кандидатки;
– детальне резюме (CV) (максимум 2-3 сторінки) із посиланнями на будь-які наукові соціальні мережі та/або вебсайти кандидатки (наприклад, ResearchGate, ORCID);
– список усіх публікацій кандидатки;
– перелік найзначущіших патентів кандидатки, починаючи з останніх;
– список 10 найважливіших публікацій разом з короткими (до 150 слів) резюме, в яких обґрунтовується значущість публікації, інформація про кількість посилань на кожну публікацію за винятком автопосилань і про імпакт-фактор кожного журналу;
– від трьох до п’яти рекомендаційних листів видатних учених, які не працювали і не працюють в одних установах із кандидатами.

УВАГА! Останній термін подання заявок – 31травня 2022 року.

Інформацію про номінованих кандидаток і осіб, які їх висували, просимо повідомити до Науково-організаційного відділу Президії НАН України на адресу spns@nas.gov.ua для інформування Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Докладніша інформація про премію L’OREAL-UNESCO
Умови визначення номінантів і перелік наук, що відповідають умовам конкурсу 2023 року

За інформацією СПНС НОВ Президії НАН України та прес-служби НАН України

Читайте також: